Φορολογική μεταχείριση ειδικού τύπου συναλλαγών επί εισηγμένων μετοχών με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998 (Α΄ 31).

Φορολογική μεταχείριση ειδικού τύπου συναλλαγών επί εισηγμένων μετοχών με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998 (Α΄ 31).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *