Τεχνητή διευθέτηση ο κατακερματισμός συναλλαγών σε ποσά μικρότερα των 500,00 ευρώ.

Τεχνητή διευθέτηση ο κατακερματισμός συναλλαγών σε ποσά μικρότερα των 500,00 ευρώ.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *