Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα: Στο Δήμο Αγρινίου: α) Δημοτική Ενότητα Αγρινίου (Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου και Αγρινίου και Τοπικές Κοινότητες Αγίου Νικολάου Τριχωνίδος, Δοκιμίου, Καμαρούλας), β) Δημοτική Ενότητα Θεστιέων (Δημοτικές Κοινότητες Καινούργιου και Παναιτωλίου και Τοπικές Κοινότητες Νέας Αβόρανης και Προσηλίων), γ) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Τοπικές Κοινότητες Ελαιο-φύτου, Μεγάλης Χώρας και Νεάπολης) και δ) Δημοτική Ενότητα Παραβόλας (Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας και Τοπικές Κοινότητες Αφράτου και Περιστερίου).

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα: Στο Δήμο Αγρινίου: α) Δημοτική Ενότητα Αγρινίου (Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου και Αγρινίου και Τοπικές Κοινότητες Αγίου Νικολάου Τριχωνίδος, Δοκιμίου, Καμαρούλας), β) Δημοτική Ενότητα Θεστιέων (Δημοτικές Κοινότητες Καινούργιου και Παναιτωλίου και Τοπικές Κοινότητες Νέας Αβόρανης και Προσηλίων), γ) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Τοπικές Κοινότητες Ελαιο-φύτου, Μεγάλης Χώρας και Νεάπολης) και δ) Δημοτική Ενότητα Παραβόλας (Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας και Τοπικές Κοινότητες Αφράτου και Περιστερίου).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *