Παράταση της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 53Α του Ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

Παράταση της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 53Α του Ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *