Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας «Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από Η επιχειρηματική δραστηριότητα, για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του Ν.4172/2013»

Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας «Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από Η επιχειρηματική δραστηριότητα, για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του Ν.4172/2013»

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *