Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *