Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 5104/2024 (Α΄ 58).

Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 5104/2024 (Α΄ 58).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *