Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη νηολόγηση πλοίων και ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων των πράξεων και εγγραφών επί των βιβλίων νηολογίου, χορήγηση σε ψηφιακή μορφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων σχετικά με τις καταχωρίσεις στα βιβλία νηολογίου και ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων νηολογίου.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη νηολόγηση πλοίων και ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων των πράξεων και εγγραφών επί των βιβλίων νηολογίου, χορήγηση σε ψηφιακή μορφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων σχετικά με τις καταχωρίσεις στα βιβλία νηολογίου και ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων νηολογίου.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *