Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση ΙΒΑΝ – ΑΦΜ» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση ΙΒΑΝ – ΑΦΜ» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *