Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *