Ειδική εφαρμογή του Thessaly και του Evros Pass βάσει του άρθρου 37 του Ν. 5086/2024 (Α΄ 23) Καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής και για την υλοποίηση της Δράσης.

Ειδική εφαρμογή του Thessaly και του Evros Pass βάσει του άρθρου 37 του Ν. 5086/2024 (Α΄ 23) Καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής και για την υλοποίηση της Δράσης.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *